bee_headerTrà Củ Gai - Thảo Dược An Thai Tốt Nhất Cho Mẹ Bầu
Share code check index trên Google sheet

Share code check index trên Google sheet

Thứ Năm, 01/02/2024 0

Để check index URL bằng Google Sheets đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Google Drive của bạn và tạo một bảng tính mới trong Google Sheets.
  • Bước 2: Tạo một cửa sổ làm việc mới hoặc chọn một sheet hiện có để sử dụng.
  • Bước 3: Tạo hai cột mới trong Google Trang tính của bạn. Một cho URL để kiểm tra và một cho kết quả trạng thái URL.
  • Bước 4 Từ menu Google Trang tính, chọn Tiện ích mở rộng > Chọn Apps Script để mở trình chỉnh sửa mã.
  • Bước 5: Dán mã được chia sẻ ở cuối bài viết vào trình chỉnh sửa mã của bạn và kiểm tra trạng thái của URL. Bước 6: Nhấn Ctrl + S hoặc Command + S để lưu mã của bạn. Sau đó nhấn “Run” để chạy mã.
  • Bước 7: Đặt tên cho dự án của bạn bằng cách nhấp vào Dự án chưa có tiêu đề và đặt tên mới cho dự án.
  • Bước 8: Quay lại và chọn ô đầu tiên của cột kết quả. Sau đó nhập tên hàm “checkURLStatus” và thêm dấu ngoặc sau tên hàm. Ví dụ: =checkURLStatus(A2).
  • Bước 9: Nhấn Enter để kết thúc việc thêm biểu thức.
  • Bước 10: Kéo công thức này xuống cuối cột kết quả tương ứng với URL cuối cùng trong cột chứa URL để áp dụng cho tất cả các URL cần kiểm tra.

Share code check index trên Google sheet

 

Check index

 

function check(url)

{

   url = "https://www.google.com/search?q=site:"+url;

   var options = {

     'muteHttpExceptions': true,

     'followRedirects': false

   };

   var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);

   var html     = response.getContentText();

 

   if ( html.match(/Your search -.*- did not match any documents./) )

     return "Not Indexed";

   return "Indexed";

}

function thamso(url)

{

   url = "https://www.google.com/search?q=site:"+url;

   var options = {

     'muteHttpExceptions': true,

     'followRedirects': false

   };

   var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);

   var html     = response.getContentText();

 

   if ( html.match(/<h3 class="LC20lb">/) )

     return "Indexed";

   return "Not Indexed";

}

 

Check phản hồi

 

function checkURLStartus(url) {

  try{

    var response = UrlFetchApp.fetch(url,{followRedirects:false});

    if(response.getResponseCode()===200){

      return 200;

    } else{

      return response.getResponseCode();

    }

  }catch(e) {

    return "URL không tồn tại hoặc không truy cập được";

  }

}

Gửi bình luận
icon icon icon